Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nominacja #gaszynchallenge

Przyłącz się do zbiórki
13 lipca 2020
Administracja Spółki ponownie otwarta
20 lipca 2020

Dziękujemy za nominację Komisariatowi Policji w Pelplinie, wyzwanie podejmujemy i „pompujemy” na rzecz Tosi : https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

Nominujemy do wykonania zadania:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej
TUH Tadeusz Decka

Do dzieła!

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”