Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Administracja Spółki ponownie otwarta

Nominacja #gaszynchallenge
13 lipca 2020
Kolejne „serce” wypełnione
24 lipca 2020

Szanowni Klienci, przywracamy częściowo możliwość załatwiania spraw bezpośrednio w siedzibie Spółki. Zalecamy jednakże kontakt telefoniczny bądź mailowy, w sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa. Wszelkie potrzebne numery telefonów a także formularz kontaktowy dostępne są na stronie internetowej w zakładce KONTAKT. Prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojej wizyty. Kasa nadal pozostaje zamknięta. Przy okazji przypominamy o godzinach pracy Spółki: w środy pracujemy w godzinach 7.00-17.00, piątki 7.00-13.00, w pozostałe dni 7.00-15.00. Dla wspólnego dobra wprowadziliśmy pewne rygory i będziemy wdzięczni za stosowanie się do zaleceń. Zapraszamy!

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”