Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych

Od 1 października 2020 roku zmiana cennika Pelkom oraz ZUOS Tczew
7 września 2020
Wsparcie dla Oskara i Judyty
15 września 2020

Informujemy, że jak co roku u schyłku lata przeprowadziliśmy już deratyzację sieci kanalizacji sanitarnej. Wewnątrz studzienek kanalizacyjnych, w miejscach pojawiania się gryzoni została wyłożona trutka. Prosimy o ostrożność oraz niedotykanie trutki a także o niewyrzucanie resztek jedzenia do kanalizacji. Pozwoli to przyspieszyć działanie środków prewencyjnych a także zapobiegnie ponownemu pojawianiu się gryzoni w kanalizacji.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”