Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zmiana harmonogramu wywozu marzec 2021

Akcja Zima 2021
8 stycznia 2021
Termin równania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Pelplin
16 marca 2021

Informujemy, że w marcu 2021 roku ulegnie zmianie harmonogram wywozu nieczystości dla przedsiębiorstw z którymi mamy podpisaną umowę na wywóz nieczystości.

Wywóz frakcji planowany wg harmonogramu w dniu 23,24 i 25 marca 2021 roku zostanie zrealizowany 16,17 i 18 marca 2021 roku tj. wtorek, środa i czwartek w tym tygodniu.

Prosimy o przygotowanie pojemników zgodnie z zaktualizowanym wykazem.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”