Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Płukanie sieci wiosna 2021

Zapytanie ofertowe ZO_2_2021_WM Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatki schodowej oraz dachu i renowacja elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Grunwaldzkim nr 1 i 2 w Pelplinie
19 marca 2021
Oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Pelplinie oraz zakończenie projektu UE
24 marca 2021

Informujemy, że w dniach od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku w godzinach nocnych tj. 22.00 – 6.00

nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Pelplin, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Pomyje, Rożental,Bielawki, Rombark i Ropuchy.

W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”