Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Pelplinie oraz zakończenie projektu UE

Płukanie sieci wiosna 2021
22 marca 2021
Informacja o złożonych ofertach dla zapytania ofertowego ZO_1_2021_WM Wykonanie instalacji wewnętrznej C.O. i C.W.U. oraz gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 5 w Pelplinie
6 kwietnia 2021

W dniu 18 marca 2021 roku spółka Pelkom uroczyście zakończyła, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”.

Skromna, na miarę czasów uroczystość miała miejsce na oczyszczalni ścieków w Pelplinie, której modernizacja uwieńczyła realizację projektu.

W symbolicznym akcie oddania do użytkowania oczyszczalni oraz zakończenia projektu uczestniczyli między innymi: Prezes Zarządu – Marcin Osowski oraz Dyrektor Rozwoju
i Marketingu – Krzysztof Zalewski Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdański, przedstawiciel Wykonawcy, spółki DanBud z Kleczewa – Paweł Wesołowski, w imieniu gospodarzy Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła oraz Prezes Zarządu Pelkom – Mirosława Okupska.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin” to niebagatelne przedsięwzięcie zarówno dla Spółki, jak i Gminy Pelplin. Realizowany był
w dwóch etapach:

  1. dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań,
  2. realizacja zadań.

Całkowity koszt to:

  1. dokumentacja projektowa – blisko 720 tys. zł,
  2. realizacja – blisko 19 mln 106 tys. zł.

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to:

  1. dokumentacja projektowa – nieco ponad 523 tys. zł,
  2. realizacja – blisko 9 mln 439 tys. zł.

Wkład Gminy Pelplin to 2 mln 530 tys. zł.

Pozostałe środki to wkład własny Spółki, możliwy do udźwignięcia dzięki uzyskanej preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wybór zadań w ramach projektu służyć miał zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pelplin w zakresie ciągłości, ilości i jakości doprowadzanej wody, jak i ciągłości
i jakości oczyszczania odprowadzanych ścieków. Ponadto realizacja projektu pozwala na zaopatrzenie nowych odbiorców usług. Finalnie zrealizowano:

  1. modernizację stacji uzdatniania wody w Pelplinie,
  2. rozbudowę sieci wodociągowej: budowa ok. 2 km nowych odcinków, modernizacja magistrali,
  3. budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
  4. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

Jednym z celów jaki osiągnięto to zaopatrzenie w wodę z ujęcia w Pelplinie mieszkańców  miejscowości Wielki Garc oraz poprawa ciągłości zaopatrzenia mieszkańców miejscowości: Gręblin, Rajkowy oraz Rudno. Modernizacja stacji uzdatniania wody, magistrali przesyłowej czy budowa zbiorników retencyjnych zapewniają bezpieczne zaopatrzenie mieszkańców
w wodę poprzez wcześniej istniejącą czy nowo powstałą sieć wodociągową, w tym zniwelują spadki ciśnienia wody w chwili wzmożonego rozbioru lub chwilowych jej braków.

Największe z zadań, modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie pozwoliła na osiągnięcie bezpieczeństwa w zakresie przepustowości, stopnia oczyszczania ścieków i oddziaływania na środowisko. Obecnie oczyszczalnia wyposażona jest w nowoczesną technologię
i wyposażenie, ekologiczne rozwiązania godne XXI wieku, a zainstalowane systemy fotowoltaiczne wspomagają dodatkowo jej ekonomiczne użytkowanie.

Zakończenie projektu miało bardzo skromną oprawę ze względu na obowiązujące w kraju ograniczenia epidemiologiczne, ale obiecujemy, że w możliwe najbliższym, bezpiecznym dla wszystkich terminie, zorganizujemy dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, aby każdy mógł osobiście poznać efekty realizacji projektu. Żywimy nadzieję, że efekty te są już odczuwalne w życiu codziennym i będą przez długie lata służyć wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu i zapoznanie się ze szczegółami wykonanej inwestycji od podpisania umów poprzez etapy jej realizacji aż do momentu ukończenia na stronę internetową projektu oraz FB:

https://pl-pl.facebook.com/pelkompelplin/

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”