Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o podanie stanu wodomierza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)
1 lipca 2021
Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024
7 lipca 2021
Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
W celu rozliczenia zaliczek wody w roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 lipca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 6 sierpnia 2021 roku.
Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:
• wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net
• wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net
• wejście na zakładkę „kontakt” na stronie internetowej www.pelkom.net
• telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 18 w godz.: od 7:00 do 15:00.
W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.
Dziękujemy