Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Prośba o podanie stanu wodomierza
5 lipca 2021
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.
23 lipca 2021

Informujemy, że zgodnie z:

  • Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia 30 czerwca 2021 r.,
  • Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 24 (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566
    i 2180),

od dnia 1 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pelplin (z wyłączeniem zaopatrzenia w wodę miejscowości Kulice i Stocki Młyn), na 3 kolejne lata.

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Pelplin na okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 lipca 2024r. Tutaj

Treść taryfy ogłoszona została na stronie BIP Wody Polskie dnia 6 lipca b.r. do pobrania Decyzja nr GD.RZT.70.239.13.2021/D.KR  oraz na stronie Pelkom w zakładce Usługi – WOD-KAN  – Stawki