Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024
7 lipca 2021
Płukanie sieci w miejscowości Rożental
4 sierpnia 2021

W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza Spółki PELKOM, wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie w osobie Pana Krzysztofa Pałkowskiego zamieszkałego w Tczewie.