Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Płukanie sieci w miejscowości Rożental

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.
23 lipca 2021
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
25 sierpnia 2021

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 5 sierpnia 2021 roku w godzinach od 5:00 do 8:00

nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Rożental (ulica Topolowa, Brzozowa, Generała Sosnkowskiego, Wiosenna, Generała Sikorskiego)

W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”