Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zapytanie ofertowe ZO_06_2021 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom

Akcja Zima 2021/2022
19 listopada 2021
Postępowanie ZP.271.1.2021 Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2021 – 2022
2 grudnia 2021

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj

Załącznik Nr 1 ZO_06_2021 Oferta pobierz

Załącznik Nr 2 ZO_06_2021 Oświadczenie RODO pobierz

Załącznik Nr 3 ZO_06_2021 Wspólnoty mieszkaniowe pobierz

Załącznik Nr 4 ZO_06_2021 Budynki gminne pobierz

Załącznik Nr 5 ZO_06_2021 Remizy i świetlice pobierz

Załącznik Nr 6 ZO_06_2021 Budynki wod-kan pobierz

 

Dodatkowo prosimy o załączenie posiadanych referencji oraz decyzję o uprawnieniach budowlanych na wykonywanie przeglądów.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”