Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Dnia 24 grudnia 2021r. Spółka Pelkom będzie nieczynna

Prośba o podanie stanu wodomierza
20 grudnia 2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_07_2021 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2022 zgodnie z harmonogramem
22 grudnia 2021

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2021r. Pelkom Sp. z o.o. będzie nieczynna.

 

Dzień 24 grudnia został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

 

Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania awarii pod numerem aktywnym całodobowo:  698 912 169

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”