Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Prośba o podanie stanu wodomierza

Zmiana harmonogramu wywozu nieczystości stałych zmieszanych
14 grudnia 2021
Dnia 24 grudnia 2021r. Spółka Pelkom będzie nieczynna
20 grudnia 2021
Informacja dotyczy odbiorców dla których wystawiane są faktury zaliczkowe.
W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 grudnia 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 4 stycznia 2022 roku.
Stan wodomierza prosimy podawać poprzez:
• wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net
• wejście na zakładkę podaj odczyt na stronie internetowej www.pelkom.net,
• telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 23 w godz.: od 7:00 do 15:00.
W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. z o.o. a odbiorcą usług zaleca się korzystać z alternatywnych form podawania odczytu niż telefoniczny.
Dziękujemy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”