Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zaproszenie na Dzień Otwarty z okazji Światowego Dnia Wody

Płukanie sieci 2022
8 marca 2022
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci na terenie Gminy Pelplin
22 marca 2022

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY

  • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody w ramach Światowego Dnia Wody będzie możliwe: 22 marca 2022r. od godziny 8:00 do 13:00.
  • W przypadku większych grup zwiedzających (szkoły, przedszkola) prosimy o wcześniejszą informację oraz o podanie liczby osób w grupie.
  • Telefon: 58 536 12 16

 

W zeszłym roku oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Modernizacja oczyszczalni była największym z zadań w realizowanym projekcie oraz umożliwiła zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie przepustowości, stopnia oczyszczania ścieków i oddziaływania na środowisko.  Każdy z zainteresowanych będzie miał możliwość przyjrzeć się funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków oraz dowiedzieć się, w jaki sposób w naszych domach i kranach płynie woda.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”