Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci na terenie Gminy Pelplin

Zaproszenie na Dzień Otwarty z okazji Światowego Dnia Wody
17 marca 2022
Utrudnienia w ruchu drogowym
25 marca 2022

Wystawiamy „Graty z Chaty” w dniach 28 marca do 1 kwietnia 2022r.

 

Informujemy, że w dniach od 28 marca do 1 kwietnia 2022 r. na terenie Gminy Pelplin odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne należy wystawić przed posesję, w miejscu widocznym dla wykonawcy. Prosimy o przygotowanie odpadów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.

 

Do frakcji odpadów wielkogabarytowych najczęściej zalicza się: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

Elektrośmieci to nierozmontowane: lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie przedmioty zalicza się do frakcji odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci i mogą nie zostać zebrane. Takim przykładem są najczęściej odpady remontowo-budowlane takie jak: gruz, muszle sedesowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie a także zużyte opony, baterie, akumulatory czy chemikalia np. farby itp.

Wszystkie tego typu odpady utylizuje się w specjalnie wyznaczonych do tego punkach PSZOK w ramach limitu lub stanowiskach przetwarzania odpadów budowlanych.

 

Harmonogram wywozu odpadów wraz z podziałem na rejony znajduje się poniżej (plakat):

 

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”