Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Konkurs plastyczny „W Pelplinie o przyrodę dbamy i wodę oszczędzamy”

Utrudnienia w ruchu drogowym
25 marca 2022
Utrudnienia w ruchu drogowym
6 kwietnia 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. „W Pelplinie o przyrodę dbamy i wodę oszczędzamy”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów szkół podstawowych (1-3) oraz przedszkoli (3-4, 5-6 lat).

Prace należy składać w siedzibie organizatora (Pelkom Sp. z o.o.) do dnia 14.04.2022r. do godz. 10:00. Wraz z pracami należy złożyć formularz zgłoszeniowy szkoły/przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna dziecka na udział w konkursie.

W konkursie wyróżniamy 2 kategorie:

Kategoria I – przedszkola

  1. Grupa 3-4 latków  (3 miejsca + wyróżnienie)
  2. Grupa 5-6 latków  (3 miejsca + wyróżnienie)

Kategoria II  – szkoły podstawowe

  1. Klasy 1-3  (3 miejsca + wyróżnienie)

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. PLAKAT – OGŁOSZENIE  pobierz

2. REGULAMIN  pobierz

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA  pobierz

4. FORMULARZ ZGODY OPIEKUNA  pobierz

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”