Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Utrudnienia w ruchu drogowym

Konkurs plastyczny „W Pelplinie o przyrodę dbamy i wodę oszczędzamy”
28 marca 2022
Wyniki konkursu plastycznego
19 kwietnia 2022

Informujemy, że do piątku (08.04.2022r.) ul. Czarnieckiego będzie nieprzejezdna – odcinek drogi między ul. Parkową a Sportową. Zalecamy wybór alternatywnych dróg dojazdowych.

Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o zachowanie ostrożności.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”