Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Wyniki konkursu plastycznego

Utrudnienia w ruchu drogowym
6 kwietnia 2022
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
17 maja 2022

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

W związku zakończeniem konkursu plastycznego poniżej przedstawiamy wyniki oraz zwycięzców w każdej z kategorii (1a,1b,2):

KATEGORIA 1a:

  1. = IGA DYSZER (Przedszkole nr 2 w Pelplinie)
  2. = NATALIA KAZUBOWSKA (Przedszkole nr 2 w Pelplinie)
  3. = TYMON KOWALKE (ZkiW Rudno Oddział Lignowy Szlacheckie)

Wyróżnienie 1. = ALEKSANDRA ROMBAŁA (Przedszkole nr 1 w Pelplinie)

Wyróżnienie 2. = NIKOLA KOCUR (Przedszkole nr 2 w Pelplinie)

IGA DYSZER – Przedszkole nr 2 w Pelplinie

 

NATALIA KAZUBOWSKA – Przedszkole nr 2 w Pelplinie

 

TYMON KOWALKE – ZKiW w Rudnie Oddział Przedszkole Lignowy Szlacheckie

 

ALEKSANDRA ROMBAŁA – Przedszkole nr 1 w Pelplinie

 

NIKOLA KOCUR – Przedszkole nr 2 w Pelplinie

 

KATEGORIA 1b:

  1. = WIKTORIA GÓRSKA (Przedszkole nr 1 w Pelplinie)
  2. = MARTYNA CYGANOWSKA (ZKiW Rudno Oddział Lignowy Szlacheckie)
  3. = LIWIA ĆWIKLIŃSKA (Przedszkole nr 2 w Pelplinie)

Wyróżnienie 1. = URSZULA ŁANGOWSKA (ZKiW Rudno Oddział Lignowy Szlacheckie)

Wyróżnienie 2. = EMILIAN STOPA (Przedszkole nr 1 w Pelplinie)

WIKTORIA GÓRSKA – Przedszkole nr 1 w Pelplinie

 

MARTYNA CYGANOWSKA – ZKiW w Rudnie Oddział Przedszkole Lignowy Szlacheckie

 

LIWIA ĆWIKLIŃSKA – Przedszkole nr 2 w Pelplinie

 

URSZULA ŁANGOWSKA – ZKiW w Rudnie Oddział Przedszkole Lignowy Szlacheckie

 

EMILIAN STOPA – Przedszkole nr 1 w Pelplinie

 

KATEGORIA 2:

  1. = OLIWIA SZULC (ZKiW nr 1 w Pelplinie)
  2. = FRANCISZEK SZUCKI (ZKiW w Rudnie)
  3. = LENA GOLICKA (Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach)

Wyróżnienie 1. = WOJCIECH STOBOY (Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie)

Wyróżnienie 2. = DOBRAWA RAKOWSKA ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie)

Wyróżnienie 3. =  KAROL JACKOWSKI (ZKiW nr 1 w Pelplinie)

Wyróżnienie 4. = OLIWIER KRAUSE (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie)

 

W związku z bardzo dużą ilością prac w kategorii 2 (klasy 1-3) komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu dodatkowych nagród wyróżnienia.

OLIWIA SZULC – ZKiW nr 1 w Pelplinie

 

FRANCISZEK SZUCKI – ZKiW w Rudnie

 

LENA GOLICKA – Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

 

WOJCIECH STOBOY – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

 

DOBRAWA RAKOWSKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

 

KAROL JACKOWSKI – ZKiW nr 1 w Pelplinie

 

OLIWIER KRAUSE – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział oraz bardzo cieszy nas ilość złożonych prac. Wszystkie prace były wyjątkowe, a wybór nie był łatwy. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych projektach i konkursach.

 

Przekazanie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2022r.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”