Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Wyniki konkursu plastycznego
19 kwietnia 2022
Harmonogram odbioru odpadów od przedsiębiorstw od 1 lipca 2022r.
23 maja 2022

Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie, informuje, że 30 czerwca upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez aplikację ZONE. https://ceeb.gov.pl/

Do złożenia deklaracji w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Mieszkańcy nie posiadający profilu zaufanego proszeni są o wypełnienie formularza w formie papierowej i złożenie go w sekretariacie urzędu.

Druki dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego bądź do pobrania w tutejszym urzędzie.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”