Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Planowana przerwa w dostawie wody w miejscowości Gręblin

Harmonogram odbioru odpadów od przedsiębiorstw od 1 lipca 2022r.
23 maja 2022
Zmiana organizacji ruchu od 01.07.2022 r.
29 czerwca 2022

 

Informujemy, że w piątek 1 lipca 2022r. od godziny 8: 00 do 16: 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gręblin z powodu prac przyłączeniowych podczas przebudowy drogi gminnej.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”