Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zmiana organizacji ruchu od 01.07.2022 r.

Planowana przerwa w dostawie wody w miejscowości Gręblin
29 czerwca 2022
Prośba o podanie stanu wodomierza
13 lipca 2022

 

Informujemy, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z inwestycją: Budowy i przebudowy ul. Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba i ul. KDL od dnia 01.07.2022 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych. Całkowicie zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie skrzyżowanie ulic Pasierba, Limanowskiego i Bielawskiej.

Ruch pojazdów o masie przekraczającej 5 ton w kierunku Kulic prowadzony będzie poprzez Obwodnicę Pelplina, a następnie ulice Sambora i Kościuszki.

Ruch pojazdów osobowych z kierunku Starogardu w kierunku Kulic prowadzony będzie przez ul. Starogardzką, Mestwina i Kościuszki.

Prosimy o stosowanie się do tablic informujących o objazdach. Planowane jest, że zmieniona organizacja ruchu funkcjonować będzie do dnia 31.12.2022.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”