Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Przerwa w dostawie wody w dniu 27.10.2022r.

Płukanie sieci 2022
21 października 2022
ZAKUP WĘGLA – PREFERENCYJNE WARUNKI
2 listopada 2022

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowościach Bielawki oraz Rombark, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27.10.2022r. od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”