Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Awaria linii telefonicznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_05_2022 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022 przez firmę audytorską
30 listopada 2022
Cennik odbioru big bagów
12 grudnia 2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (05.12.2022r.) nastąpiła awaria dwóch linii telefonicznych: 58 536 12 16, 58 536 12 17.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”