Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Cennik odbioru big bagów

Awaria linii telefonicznych
5 grudnia 2022
Zapytanie ofertowe ZO_06_2022 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2023 zgodnie z harmonogramem
19 grudnia 2022

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin, informujemy o wprowadzeniu dodatkowej usługi odbioru worków typu big bag.

 

Wymiary: 90x90x100 cm

Materiał: Tkanina polipropylenowa (PP)

Pojemność: 1m3

 

Cennik odbioru big bagów Tutaj

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”