Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Nowy cennik usług od 1 czerwca 2018 roku

ZP.271.3.2018.WMM23 – „Prace remontowe na budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 23 w Pelplinie”
15 maja 2018
RODO
25 maja 2018

Ze względy na podyktowany przez rynek zewnętrzny wzrost kosztów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych z dniem 1 czerwca 2018 roku ulegnie zmianie Zakładowy Cennik Usług.

Aktualny cennik do pobrania w zakładce usługi: http://pelkom.net/zakladowy-cennik-uslug/

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”