Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM UL. SAMBORA

ZAKUP WĘGLA – PREFERENCYJNE WARUNKI
2 listopada 2022
Zakup węgla w preferencyjnej cenie 1995 zł/t
18 listopada 2022

UWAGA!!

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

W dniach 14 listopada od godziny 7:00 do 18 listopada do godziny 15:00 z powodu usuwania awarii wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Sambora
(na wysokości Liceum Ogólnokształcącego).
Ze względu na zwężenie jezdni na tym odcinku ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną i będzie się odbywał przez miejsca parkingowe.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”