Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Media – Otwarcie nowych wodociągów Rajkowy i Gręblin

ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie
28 lipca 2017
ZP.271.7.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie
18 września 2017

Oficjalne otwarcie wodociągów oraz odbiór koparko – ładowarki

W dniu 11 stycznia 2018 roku miał miejsce uroczysty odbiór dwóch wodociągów gminnych: sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Rajkowy i Ornasowo oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą gminną sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Gręblin i Wielki Garc na terenie Gminy Pelplin. 

Uroczystego rozwiązania wstęgi dokonali: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, przedstawiciel firmy „Gladpol” w Tczewa Karolina Ulik (wykonawca zadania) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

W ramach pierwszego zadania wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,05 km, zaś w ramach drugiego wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,6 km oraz przełączono do nowej sieci 8 posesji. Jako uzbrojenie przewodu wodociągowego wykonano 11 hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm oraz zasuwy odcinające i przedziałowe.

Inwestorem zadania była firma „Pelkom” sp. z o.o., natomiast sieć stanowi własność Gminy Pelplin. Budowa miała na celu uporządkowanie istniejącej sieci wodociągowej, dostosowanie sieci do warunków p. poż. oraz poprawę jakości obsługi dostaw wody do odbiorców.

Ponadto dzisiaj dostarczona została do siedziby spółki „Pelkom” nowoczesna koparko – ładowarka stanowiąca kolejny element zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Sprzęt służyć będzie przewożeniu osadu wytwarzanego w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

 

Wcześniejsze informacje w mediach :

Budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno

Zapraszamy  do obejrzenia relacji z podpisania umowy w dniu 14 grudnia 2017 roku na TV Pelplin:

Rozpoczyna się modernizacja stacji uzdatniania wody w Pelplinie

Zapraszamy do śledzenia etapów realizacji umowy z funduszy UE w naszym mieście i gminie poprzez media i komunikatory społecznościowe. W dniu 14 listopada 2017 roku została podpisana kolejna umowa w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”,tym razem na modernizację stacji uzdatniania wody. Relacja z podpisania umowy oraz szersze informacje na TV Pelplin, naszym profilu na Facebooku oraz na podstronie: http://pelkom.net/projekt-unijny/ .    

 

Najważniejsza umowa na modernizację oczyszczalni w ramach projektu UE podpisana

  Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Głos http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/3835-podpisano-wazna-umowe-dla-gminy-pelplin, obejrzenia materiału wideo w TV Pelplin oraz na swój profil na Facebook i podstronę: http://pelkom.net/projekt-unijny/ .    

 

 

Podpisanie umowy na wodociągi Rajkowy i Gręblin w ramach projektu UE 

Zapraszamy po szersze informacje na temat etapów realizacji projektu na http://pelkom.net/projekt-unijny/ 

 

Inwestycje 2017

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”