Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

23 lipca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza Spółki PELKOM, wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie w osobie Pana Krzysztofa Pałkowskiego zamieszkałego w Tczewie.
7 lipca 2021

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Informujemy, że zgodnie z: Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia 30 czerwca 2021 r., Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 24 (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566 i 2180), od dnia 1 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie […]
5 lipca 2021

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek wody w roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 lipca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 6 sierpnia 2021 roku. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: • wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net • wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net • wejście na zakładkę „kontakt” […]
1 lipca 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj
25 czerwca 2021

Harmonogram wywozu nieczystości od przedsiębiorstw od 1 lipca 2021

18 czerwca 2021

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy odbiorców dla których wystawiane są faktury zaliczkowe. W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 30 czerwca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 5 lipca 2021 roku. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: • rejestrację na e-BOK, • wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net • wejście na zakładkę podaj odczyt na stronie […]
15 czerwca 2021

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą dla ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze nowego Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą Tutaj
15 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe ZO_02_2021 Przegląd instalacji elektrycznych 5-letni budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. (Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki zasobu gminnego, budynki inne)

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_02_2021 Wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_02_2021 Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych pobierz Załącznik Nr 3 ZO_02_2021 Zestawienie lokali i budynków administrowanych przez Pelkom pobierz Załącznik Nr 4 ZO_02_2021 Zestawienie remiz i świetlic pobierz Załącznik Nr 5 ZO_02_2021 Oświadczenie RODO pobierz
24 maja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2021 Oznakowanie poziome dróg gminnych oraz stanowisk dla niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj