Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

19 lipca 2024

Prośba o podanie stanu wodomierza

W celu rozliczenia I półrocza roku 2024 prosimy o podanie stanu wodomierza do dnia 31 lipca  2024 roku. Odbiorcy którzy posiadają wodomierze elektroniczne nie podają stanu wodomierza. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net wejście na zakładkę podaj stan licznika na stronie internetowej www.pelkom.net, telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00. W celu przyspieszenia komunikacji między Pelkom Sp. […]
12 lipca 2024

Komunikat o planowanych przerwach w dostawie prądu (14.07.2024 r.)

Informacja do pobrania tutaj   KOMUNIKAT O PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTAWIE PRĄDU   W dniu 14.07.2024 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 16:00 w miejscowości Pelplin (miasto) oraz na obszarach wiejskich (Gręblin, Ornasowo, Rajkowy ulica Topolowa, Rudno ulice Kościelna, Kwiatowa, Ogrodowa, Pelplińska, Polna, Przemysłowa, Szkolna, Tczewska, Rudnopole, Wielki Garc, Wola) mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. Brak prądu może spowodować również przerwy w dostawie wody oraz odbiorze ścieków. W […]
27 czerwca 2024

Harmonogram wywozu nieczystości stałych od przedsiębiorstw od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Harmonogram do pobrania tutaj
4 czerwca 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) poniżej znajduje się do pobrania plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 powyżej 130 000 zł (aktualny na dzień 04.06.2024) – Pobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 poniżej 130 000 zł (aktualny na dzień […]
21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w trzech lokalach (4,9,15) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 13 w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_02_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w dwóch lokalach (13,14) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 9 w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
21 maja 2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_01_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej w dwóch lokalach (1,3) w budynku wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 11B w Pelplinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
10 maja 2024

Płukanie sieci 2024

 
8 maja 2024

Zapytanie ofertowe ZO_03_2024 Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. oraz gazowej dla potrzeb trzech lokali mieszkalnych (4,9,15) w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 13 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2024 formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 4 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 9 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2024 kosztorys i przedmiar lokal nr 15 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_03_2024 oświadczenie RODO pobierz  

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”