Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

28 marca 2024

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. STAROGARDZKIEJ – PRZEBUDOWA DROGI I NAPRAWA NAWIERZCHNI W poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku na ul. Starogardzkiej rozpocznie się przebudowa drogi oraz naprawa nawierzchni w związku ze skutkami awarii wodociągowej i zapadnięciem się drogi. Remontowana część odcinka drogi będzie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego. Prace remontowe na zaznaczonym odcinku ul. Starogardzkiej planowane są do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Termin ten może ulec zmianie w […]
22 lutego 2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZO_02_2023 Przegląd techniczny, roczny i pięcioletni dla budynków administrowanych przez Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego  Tutaj  
26 stycznia 2024

Harmonogram wywozu nieczystości stałych od przedsiębiorstw od 01.01.2024r.

Harmonogram do pobrania tutaj
28 grudnia 2023

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2023 prosimy o podanie wodomierza od 27 grudnia 2023r. do 5 stycznia 2024 r. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: anna.omen@pelkom.net telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 wew. 18 (w godz. od 7:00 do […]
28 grudnia 2023

Prośba o podanie stanu wodomierza

W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze roku 2023 prosimy o podanie stanu wodomierza do dnia 4 stycznia 2024r. Odbiorcy, którzy posiadają wodomierze elektroniczne nie podają stanu wodomierza.   Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net wejście na zakładkę podaj stan licznika na stronie internetowej www.pelkom.net, telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00. W celu przyspieszenia komunikacji między […]
19 grudnia 2023

Dnia 2 stycznia 2024r. Spółka Pelkom będzie nieczynna

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2024r. Pelkom Sp. z o.o. będzie nieczynna.   Dzień 2 stycznia został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024r.   Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania awarii pod numerem aktywnym całodobowo:  698 912 169
15 grudnia 2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO_03_2023 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2024 zgodnie z harmonogramem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tutaj  
5 grudnia 2023

Zapytanie ofertowe ZO_03_2023 Wykonanie badań wody i ścieków na rok 2024 zgodnie z harmonogramem

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2023 harmonogram poboru próbek na rok 2024 pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2023 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 3 ZO_03_2023 Oświadczenie RODO pobierz
29 listopada 2023

Płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Kulice

W związku płukaniem sieci wodociągowej w miejscowości KULICE może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”