Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

8 września 2022

Postępowanie ZP.271.01.2022 „Zakup i montaż instalacji PV o mocy 49,5 kWp na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pelplinie”

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.01.2022 Tutaj   Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz Załącznik Nr 4 do SWZ pobierz   Adres platformy zakupowej (elektroniczne składanie ofert): https://platformazakupowa.pl/transakcja/660860 https://platformazakupowa.pl/pn/pelkom/proceedings  
7 września 2022

Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych

W związku z ponownie pojawiającymi się wzmożonymi sygnałami od mieszkańców o pojawieniu się szczurów w sieci kanalizacji sanitarnej, PELKOM Sp.z o.o informuje o przeprowadzonej deratyzacji. W studzienkach kanalizacyjnych, w miejscu pojawienia się szczurów została wyłożona trutka. Uprasza się mieszkańców o niedotykanie trutki a także o niewyrzucanie resztek jedzenia do kanalizacji, co pozwoli przyspieszyć działania związane z usuwaniem niechcianych zwierząt w kanalizacji.
6 września 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) poniżej znajduje się do pobrania plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Pobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja z dnia 16.11.2022r.) – Pobierz
1 września 2022

Przystanie kajakowe na terenie Gminy Pelplin

Pelkom Sp. z o.o., jako administrator przystani kajakowych na terenie Gminy Pelplin, informuje o aktualnych godzinach otwarcia, tj. od 8:00 do 21:00. Ograniczenie czasowe nie dotyczy uczestników zgłoszonych spływów i imprez.   Uchwała nr XXXIX/337/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych na terenie Gminy Pelplin – pobierz
1 września 2022

ZASADY RADZENIA SOBIE Z PLUSKWAMI

Ze względu na liczne informacje od mieszkańców dotyczące uciążliwości związanych z występowaniem pluskiew zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje rozpoznania i pozbycia się problemu. Pluskwy najczęściej niespostrzeżenie są przenoszone przez ludzi, najczęściej poprzez nocowanie w zainfekowanych miejscach o których nie mamy pojęcia, uwielbiają miejsca spokojne i ciemne. Często pluskwiaki niepostrzeżenie rozwijają się w naszych domach i gryzą nocą zazwyczaj między 0:00 a 3:00. Często ludzie od początku mylą z  alergią, ugryzieniem komara, […]
23 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe ZO_1_2022_WM Wykonanie instalacji gazowej C.O. i C.W. dla potrzeb lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Limanowskiego 5 w Pelplinie

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_1_2022_WM Formularz oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 1 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_1_2022_WM Przedmiar robót – Instalacja gazowa C.O. C.W. 2 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_1_2022_WM Oświadczenie RODO pobierz
8 sierpnia 2022

Planowana przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w czwartek (11.08.2022r.) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rombark, Bielawki, Rożental. Przerwy w dostawie wody mogą wystąpić od godziny 22:00 do 4:00 z powodu prac modernizacyjnych i przebudowy ul. Bielawskiej.
13 lipca 2022

Prośba o podanie stanu wodomierza

W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze roku 2022 prosimy o podanie stanu wodomierza do dnia 31 lipca 2022r. Odbiorcy, którzy posiadają wodomierze elektroniczne nie podają stanu wodomierza.   Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres (klienci indywidualni): liczniki@pelkom.net wejście na zakładkę podaj stan licznika na stronie internetowej www.pelkom.net, telefonicznie pod nr tel. (58) 536 12 16 w godz.: od 7:00 do 15:00. W celu przyspieszenia komunikacji między […]
13 lipca 2022

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W związku ze zmianą cen zimnej wody, ścieków i opłaty stałej od m-ca sierpnia 2022r., rozliczenie zaliczek za I półrocze 2022r. nastąpi na dzień 31.07.2022r. Zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza i podanie odczytu do dnia 02.08.2022r. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net wysyłając e-mail […]

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”