Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

18 września 2017

ZP.271.7.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 02.10.2017 r. – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy). Dnia 09.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert. Dnia 10.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Pobierz Załącznik nr […]
8 września 2017

Media – Otwarcie nowych wodociągów Rajkowy i Gręblin

Oficjalne otwarcie wodociągów oraz odbiór koparko – ładowarki W dniu 11 stycznia 2018 roku miał miejsce uroczysty odbiór dwóch wodociągów gminnych: sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Rajkowy i Ornasowo oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą gminną sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Gręblin i Wielki Garc na terenie Gminy Pelplin.  Uroczystego rozwiązania wstęgi dokonali: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, przedstawiciel firmy „Gladpol” w Tczewa Karolina Ulik (wykonawca zadania) […]
28 lipca 2017

ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dnia 01.08.2017 – Dodano odpowiedzi na pytania Zamawiających – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano informację z otwarcia ofert – Pobierz Dnia 09.08.2017 – Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz Załącznik nr 3 do […]
26 lipca 2017

ZP.271.5.2017.JRP – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 03.08.2017 – został uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – zaktualizowany plik do pobrania poniżej. Dnia 11.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz decyzje administracyjne – do pobrania poniżej Dnia 22.08.2017 – dodano: zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ, zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – zaktualizowane pliki do […]
21 lipca 2017

ZO/13/2017 – „Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki w formie leasingu”

Pełna treść zapytania do pobrania – tutaj
14 lipca 2017

ZP.271.4.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rajkowy i Ornasowo ul. Topolowa

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 08.04.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert, która znajduje się poniżej do pobrania. Dnia 23.08.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które znajduje się poniżej do pobrania. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu […]
14 lipca 2017

ZP.271.3.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 04.08.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert, którą można pobrać poniżej. Dnia 23.08.2017 r. dodano zawiadomienie o wyborze oferty, które można pobrać poniżej. Zapytanie ofertowe – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz Załącznik nr […]
3 lipca 2017

Zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktów objętych Projektem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zapytanie ofertowe – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy – Pobierz Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz Załącznik nr 5 do SIWZ – […]
3 lipca 2017

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o.

Pełna treść regulaminu do pobrania tutaj