Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

pelkom

22 października 2021

Zapytanie ofertowe ZO_05_2021 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 – drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Pelplin – wynajem sprzętu do odśnieżania

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_05_2021 Rejon – Sprzęt pobierz Załącznik Nr 2 ZO_05_2021 Opis przedmiotu zamówienia pobierz Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 1 pobierz Załącznik Nr 3  ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 2 pobierz Załącznik Nr 3 ZO_05_2021 Wzór oferty – Rejon 3 pobierz Załącznik Nr 4 ZO_05_2021 Oświadczenie RODO pobierz
18 października 2021

Zapytanie ofertowe ZO_03_2021 Przeprowadzenie badania finansowego Pelkom Sp. z o.o. na rok 2021 przez firmę audytorską

Pełna treść oferty do pobrania Tutaj Załącznik Nr 1 ZO_03_2021 wzór oferty pobierz Załącznik Nr 2 ZO_03_2021 Oświadczenie RODO pobierz
21 września 2021

Płukanie sieci 2021

Informujemy, że w dniach od 4 października do 18 października 2021 roku w godzinach nocnych tj. 22:00 – 6:00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Pelplin, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Pomyje, Rożental, Bielawki, Rombark i Ropuchy. W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy
14 września 2021

Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z planowanym w dniach 14-15 września w godz. popołudniowych malowaniem oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Pelplin mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
25 sierpnia 2021

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przypominamy o aktualnych godzinach otwarcia oraz przedstawiamy wykaz przyjmowanych odpadów.   Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 219_2019 z dn.30.12.2019Pobierz Regulamin PSZOK – Załącznik nr 1 do Zarządzenia 219_2019 z dn. 30.12.2019Pobierz Dokument przyjęcia odpadów – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 219_2019 z dn. 30.12.2019Pobierz Dokument przyjęcia opon – Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dn. 30.12.2019Pobierz Oświadczenie […]
4 sierpnia 2021

Płukanie sieci w miejscowości Rożental

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 5 sierpnia 2021 roku w godzinach od 5:00 do 8:00 nastąpi płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Rożental (ulica Topolowa, Brzozowa, Generała Sosnkowskiego, Wiosenna, Generała Sikorskiego) W wyniku płukania może w godzinach rannych wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy
23 lipca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pelkom Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza Spółki PELKOM, wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pelkom Sp. z o.o. w Pelplinie w osobie Pana Krzysztofa Pałkowskiego zamieszkałego w Tczewie.
7 lipca 2021

Nowa taryfa za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Informujemy, że zgodnie z: Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, z dnia 30 czerwca 2021 r., Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 24 (Dz. U. 2017, poz. 328, 1566 i 2180), od dnia 1 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie […]
5 lipca 2021

Prośba o podanie stanu wodomierza

Informacja dotyczy najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin oraz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. W celu rozliczenia zaliczek wody w roku 2021, zwracamy się z prośbą o samodzielny odczyt stanu wodomierza, możliwie w dniu 31 lipca 2021 roku lub zbliżonym oraz podanie stanu do dnia 6 sierpnia 2021 roku. Stan wodomierza prosimy podawać poprzez: • wysyłając e-mail na adres: mieszkaniowka@pelkom.net • wysyłając e-mail na adres: wieslawa.najda@pelkom.net • wejście na zakładkę „kontakt” […]

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”